ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍ ZNAČKY DAVID KUŘE-FRIGOPRO:

Firma David Kuře-FRIGOPRO v souvislosti s účinností nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé též pod zkratkou GDPR, přijala zásady zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů:

– našich zákazníků, jimž jsou osoby, které s naší Společností uzavřely kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo a také jejich ručitelů či osob, které zajišťují závazek z uzavřené smlouvy,

– potencionálních zákazníků, jimž jsou osoby, se kterými naše Společnost jedná za účelem přípravy smlouvy (objednávka, posouzení vad), ač k uzavření smlouvy doposud nedošlo (zpracování osobních údajů potencionálního klienta naše Společnost provádí i v případě, že jednání o uzavření smlouvy budou ukončena před jejím uzavřením a obchodní případ nebude realizován), jejich ručitelů či osob, které zajišťují závazek z uzavřené smlouvy,

– našich smluvních partnerů, kteří nám poskytují své služby či dodávají své výrobky,

– uchazečů o zaměstnání, kteří nás kontaktovali prostřednictvím našeho webového formuláře a projevili zájem o zaměstnání v naší Společnosti,

— účastníků našich kurzů, kteří se přihlásili či absolvovali naše specializované kurzy,
— účastníků našich soutěží, které naše Společnost vyhlašuje na svých webových stránkách či sociálních sítích
— zájemců o naši Společnost, kterými jsou  osoby, které nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu, položili nám dotaz na  našich stránkách na sociálních sítích, komunikovali s námi prostřednictvím chatovacích služeb nebo za použití jiných elektronických služeb,
— odběratelů našich newsletterů, kterými jsou osoby, které se přihlásily k odebírání našich newsletterů.

Zpracovávané osobní údaje

– Identifikační údaje: umožňující identifikovat osobu, se kterou komunikujeme nebo poskytujeme naše služby, zejména jméno, příjmení, v případě našich zákazníků a smluvních partnerů také bydliště, sídlo nebo místo podnikání, datum narození, IČO, DIČ, název obchodní firmy, atd.

– Kontaktní údaje:umožňující nám se s vámi spojit, zejména e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, atd.

– Údaje, které vytváříte svou aktivitou: tyto osobní údaje získáváme na základě komunikace s Vámi a prostřednictvím poskytování našich služeb, např. v případě našich zákazníků získáváme údaje o druhu zakoupených výrobků, jejich ceně, v případě odběratelů našich newsletterů pak o tom, jaké oblast naší činnosti je zajímá.

– osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb (údaje o uzavřených smlouvách, druhu zakoupených výrobků, platební historii, změnách smluv, účasti na kurzech, apod.);

– osobní údaje získané na základě komunikace mezi naší Společností a fyzickou osobou (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, písemnou a elektronickou komunikaci, chatovou komunikace atd.)

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů

Shromažďujeme shora uvedené osobní údaje, má postavení správce osobních údajů a je povinna se při jejich zpracování řídit platnými právními předpisy, zejména jde o nařízení EU 2016/679  – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat bez udělení souhlasu, protože je jejich zpracování nezbytné pro:

  1. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka,
  2. pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje (např. účetní a daňové předpisy, povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele)
  3. účely oprávněných zájmů Společnosti – zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání vůči zákazníkům, vymáhání pohledávek, nabídku dalších produktů Společnosti zákazníkovi.

Při zasílání obchodních sdělení se dále řídíme ustanoveními z.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Za účelem zkvalitňování našich služeb a cíleného informování o našich výrobcích využíváme službu automatického profilování. Jejím cílem je, abychom vás prostřednictvím e-mailové komunikace informovali pouze o tom segmentu našich výrobků a služeb, o který jste nákupem, účastí v kurzu, dotazem, atd. projevil zájem.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Remarketingové reklamy využíváme také v síti AdWords společnosti Google. Zobrazení reklam můžete regulovat přímo ve svém Google účtu, nebo v nastavení cookies ve svém prohlížeči.

 

Děkujeme

Team Frigopro

RYCHLÝ FORMULÁŘ PRO VÁŠ DOTAZ

Jméno*

Telefonní kontakt*

E-mail*

Název provozu (pokud máte svůj podnik)

Váš dotaz*

Prodejní a servisní centrum

David Kuře - FRIGOPRO
Svitavská 917/17
614 00 Brno-Husovice

IČ 86920383
DIČ CZ9006294176

Otevřeno:
Po-Čt 9:00-17:00, Pá 9:00-16:00
So-Ne (rádi provozovnu otevřeme na přání)

 

Obchodní oddělení:
Tel.: +420 736 764 077
E-mail: obchod@frigopro.cz

Servisní oddělení:
Tel.: +420 736 764 431
E-mail: info@frigopro.cz

www.frigopro.cz, www.servischlazenibrno.cz

Zásady zpracování Vašich osobních údajů GDPR!